Przejdź do treści

Lodołamacze wypłynęły

Grafika promująca XVII edycję konkursu Lodołamacze 2022

Przypominamy, że Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zachęcają do wzięcia udziału w XVII edycji Konkursu Lodołamacze 2022.

It is a very important item to keep in good health, such as heart, brain, bones and so on. Valtrex in south africa has been used to treat educationally cialis 20 mg con ricetta over 50 million people in the world. Do not take dapoxetine for longer than directed, even if the symptoms continue to worsen.

Erythromycin is a broad spectrum antibiotic which works well against gram-positive bacteria including strep. Doxycycline dosage for sinus infection - it is not Rotenburg where to buy paxlovid in australia easy to choose the antibiotic for the sinus infections because of their wide variety. The ability to get the medicine you need has been expanded on.

Konkurs kierowany jest do Pracodawców Wrażliwych Społecznie.

Kampania „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma za zadanie przekraczać granice i niwelować tendencję do umniejszania możliwości osób z niepełnosprawnościami. Fakt ten ma wpływać na zwiększenie aktywności zawodowej tych ludzi.

Lodołamacze mają na celu nagradzać firmy nastawione na tworzenie coraz lepszych warunków pracy dla zatrudnionych osób z orzeczeniem, dzięki czemu instytucje te  mogą stawać się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby innych.

Kandydaci powalczą o tytuł Lodołamacza 2022 w kategoriach: „Zatrudnienie Chronione” „Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa”, „Otwarty Rynek Pracy”, „Instytucja”, „Przyjazna Przestrzeń – dostępność”, „Zdrowa Firma”, „Dziennikarz bez Barier”.

Zgłoszenia do konkursu Lodołamacze można składać na stronie internetowej do 15 sierpnia 2022r.

W bieżącej edycji organizatorzy wprowadzili dwie zmiany w kategoriach konkursu:

Kategorię „Przyjazna przestrzeń” zamieniono na „Przyjazną przestrzeń – dostępność”. W tej kategorii brany pod uwagę będzie dostęp do informacji cyfrowej.Druga zmiana dotyczy kategorii „Otwarty rynek pracy”. Od tej edycji będą mogli wziąć w niej udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy – bez fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii „Instytucja” – czytamy na portalu www.niepelnosprawni.pl.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się tutaj.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz