Przejdź do treści

NGO aplikujcie do programu „Absolwent”

Logo programu absolwent

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza uczelnie wyższe i organizacje społeczne do wzięcia udziału w  konkursie o zlecenie realizacji pomocy adresowanej do osób z niepełnosprawnościami przewidzianej w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami, które zdobyły wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki na uczelni, w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomoc w rozwoju umiejętności i w podnoszeniu kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

Program ten ma dać osobom niepełnosprawnym duże możliwości rozwoju zawodowego.

Więcej informacji o programie tutaj. Informacje o zmianach proceduralnych w programie tutaj.

Dodaj komentarz