Przejdź do treści

NGO CAMP!

Przypominamy o nowym projekcie Instytutu Promyka.

Projekt powstał z myślą o pracownikach organizacji trzeciego sektora, wolontariuszach, osobach zastanawiających się nad pracą w NGO czy też planujących założyć organizację pozarządową. W ramach przedsięwzięcia Fundacja imienia Kaźmierza Promyka stworzyła platformę NGO CAMP zawierającą interaktywne kursy w formule online w czterech różnych obszarach tematycznych:

– ścieżka pierwsza: Zakładanie i budowanie organizacji,

– ścieżka druga: Zarządzanie projektami i organizacją,

– ścieżka trzecia: Marketing, komunikacja i monitorowanie działań organizacji,

– ścieżka czwarta: Zarządzanie finansami.

Po ukończeniu kursów ich uczestnicy otrzymują imienne świadectwa poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Więcej informacji: https://ngocamp.pl/.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz