NGO w czasie pandemii koronawirusa

Logo Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wypełnienia ankiety na temat działania NGO w czasie pandemii koronawirusa.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna jest zainteresowana tym jak pandemia wpłynęła na kondycję organizacji trzeciego sektora. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do opracowywania koncepcji działań, które będą wdrażane, po to by pomagać NGO-som znajdującym się w kryzysie.

Wystarczy kilka chwil by wypełnić  ankietę i pomóc Federacji WRK ZOP w skuteczniejszym udzielaniu wsparcia organizacjom pozarządowym.

Link do ankiety znajduje się tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz