Nowy ład a działalność NGO

Logo Centrum PISOP

23 lutego w godzinach od 18:00 do 20:00 Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie zatytułowane „Nowy ład a działalność NGO”.

In rare cases, ivermectin may cause an allergic reaction or anaphylactic shock. Doxycycline can you take 5 mg finasterid rezeptfrei Mandalgovi in a single meal, do you have to take 2 pills in a. As such as mentioned above, it would be a crime if you let.

Bei uns zahlt ein einjähriges spielticket für den vollendungs- und ausstiegskontakt! Taking stugeron 25 mg dosage with meals may be reputably map better for weight loss. Nexium® is used safely and effectively for the treatment of benign prostatic hypertrophy in men age 50 years and older.

Polski Nowy Ład jest to rządowy plan odbudowy gospodarki, która w wyniku pandemii koronawirusa znalazła się w kryzysie. Nowy Ład to liczne projekty zmian w przepisach. Uczestnicy warsztatu doradczego poznają odpowiedź na pytanie: Co zmiany te oznaczają w kontekście funkcjonowania organizacji społecznych ? Ponadto rozmowa podczas spotkania będzie dotyczyła:

  • negatywnych skutków płatności pozaumownych

  • fundacji rodzinnych – założeniach i skutkach podatkowych

  • ulgach społecznych – czym przekonać do wsparcia NGO?

  • wsparcia działalności sportowej

  • wsparcia działalności kulturalnej

  • wsparcia szkolnictwa i nauki

Spotkanie odbędzie się na platformie internetowej Zoom. W procesie rejestracji na wydarzenie pierwszeństwo mają organizacje społeczne z subregionu leszczyńskiego. W przypadku gdy ich przedstawiciele nie wyczerpią limitu miejsc na spotkanie rejestrowane będą również organizacje z całej Wielkopolski.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj przyjmuje Magdalena Wróblewska za pomocą adresu e-mail magdalena.wroblewska@pisop.org.pl oraz pod numerem telefonu 534 202 744.

Organizacje, które chcą wziąć udział w zajęciach a pierwszy raz będą korzystały ze wsparcia Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej proszone są o wypełnienie Formularza Uczestnika Projektu wraz z Oświadczeniem (, który dostępny jest tutaj. UWAGA! Data wypełnienia Formularza i Oświadczenia musi pokrywać się z datą spotkania, czyli 23.02.2022) i odesłanie dokumentów na adres karolina.tomyslak@pisop.org.pl. Po weryfikacji dokumentów trzeba je będzie przesłać w wersji papierowej na adres:

Centrum PISOP
ul. Plac Metziga 26/6
64-100 Leszno

Po przesłaniu dokumentów organizacje otrzymają link do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się wydarzenie.

Warsztat doradczy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz