Przejdź do treści

Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Przypominamy, że  do dnia 16 lutego 2023 roku trwa nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025.

Zainteresowane organizacje społeczne i podmioty ekonomii społecznej dzięki przedsięwzięciu mogą otrzymać pomoc finansową. Będą one jednak musiały przeznaczyć ją na modernizację swej działalności, w jednym  trzech obszarów funkcjonowania:

  • Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
  • Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
  • Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Więcej informacji tutaj.

Dodaj komentarz