Przejdź do treści

Wkrótce waloryzacja emerytur i rent

Z początkiem marca będzie miała miejsce waloryzacja rent i emerytur. Wskaźnik sięgnie 114,8 proc. To więcej niż prognozowano.

W marcu pobierane świadczenia wzrosną o nie mniej niż 250 zł.

W tym roku zasady waloryzacji są zmodyfikowane, dzięki czemu świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 250 zł. Dzięki temu świadczenia wypłacane w kwocie do 1689,19 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad.Co ważne, również dodatki do świadczeń podwyższone zostaną wskaźnikiem waloryzacji – czytamy na portalu www.niepelnosprawni.pl.

Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023 r.:

  • 1588,44 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna
  • 1191,33 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 1600,70 zł – świadczenie przedemerytalne
  • 294,39 zł – dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki
  • 2157,80 zł – kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dodaj komentarz