Przejdź do treści

Ostatni moment na zgłaszanie kandydatów do konkursu „Człowiek bez barier”

Po prawej stronie zdjecia statuetka „Człowieka bez barier”- przypominająca skrzydło. Po lewej stronie napisy promujące konkurs

W  poniedziałek, 23 września br. upływa ostateczny termin zgłaszania kandydatów do XVII edycji konkursu „Człowiek bez barier”. To jedyna taka okazja do odkrycia wyjątkowych osób z niepełnosprawnością i opowiedzenia o nich innym.

Celem konkursu „Człowiek bez barier” jest docenienie osób z niepełnosprawnością, których społeczna działalność i codzienne funkcjonowanie, a także stosunek do rzeczywistości są dla innych przykładem i źródłem motywacji do przełamywania barier w każdym momencie.

W szesnastu dotychczasowych edycjach wybrano niemal 100 osób, które nie tylko są inspiracją  w swoim najbliższym otoczeniu, ale także stanowią autorytet i wzór dla społeczeństwa. Dotychczasowi finaliści to osoby z przeróżnymi niepełnosprawnościami, które działają w wielu dziedzinach: społecznych, politycznych, kulturalnych i sportowych.

Część z nich, realizując własne pasje, aktywizuje innych, pomagając, ucząc lub zarażając własnymi zainteresowaniami. Co roku wybieranych jest pięcioro finalistów, z których jeden otrzymuje tytuł „Człowieka bez barier”, a czterej pozostali – równoważne wyróżnienia.

W ubiegłym roku jednym z laureatów konkursu był Wielkopolanin, mieszkaniec Murowanej Gośliny – Krzysztof Stern.

W 2019 r. konkursowe Jury po raz czwarty wybierze też Osobowość Internetową – osobę z niepełnosprawnością, która aktywnie działa w sieci, inspirując innych. Partnerem tej kategorii jest Fundacja Orange.

Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną.

Zgłoszenia należy przesyłać:

e-mailem na adres: czlowiekbb@integracja.org

pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Człowiek bez barier 2019

W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się z organizatorem pod numerem: 22 530 65 70.

Zgłoszenie musi zawierać:

dane Kandydata: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy;

dane Zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy osoby kontaktowej reprezentującej Zgłaszającego;

opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności opis jego działalności;

rekomendacje kandydatury od osób fizycznych lub prawnych;

aktualne zdjęcie Kandydata w wersji elektronicznej;

zgodę Kandydata na: udział w Konkursie, przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celu udziału w Konkursie, nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 września o godz. 23:59.