Otwarte konkursy ofert Powiatu Poznańskiego

Zarząd Powiatu Poznańskiego ogłosił dwa nowe, otwarte konkursy ofert.

Dotyczą one realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej. Polegają one na realizacji projektów, w ramach których prowadzone będą mieszkania chronione i wspierane oraz prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022.

Oferty należy złożyć w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18 do dnia 21 kwietnia 2021 r.

Podmioty – instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem ofert konkursowych z ogłoszeniami o konkursach mogą zapoznać się tutaj. Tam też znajdą wszystkie potrzebne dokumenty.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz