Otwarty konkurs ofert Powiatu Poznańskiego

W dniu 16 listopada 2021 r. Powiat Poznański ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2022.

Podmioty i organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem ofert konkursowych z pełnym ogłoszeniem mogą zapoznać się tutaj. Termin składania ofert upłynie dnia 9 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00. Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 (pok. 030 ). W naborze liczy się data wpływu oferty do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz