Otwarty konkurs ofert Województwa Wielkopolskiego

Logo Województwa Wielkopolskiego

W ubiegły czwartek, dnia 18 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację działań w formie wspierania zadań publicznych Województwa z obszaru pomocy społecznej w 2021 roku.

Wersję elektroniczną oferty organizacja przystępująca do konkursu musi wygenerować i złożyć za pomocą platformy https://witkac.pl/strona. Termin przyjmowania elektronicznych wersji ofert upływa dnia 12 marca 2021 r. o godzinie 23:59.

Wygenerowaną na platformie witkac.pl ofertę należy wydrukować i podpisaną złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przy ulicy Nowowiejskiego 11 w Poznaniu. Można też złożyć ją przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Papierową wersję oferty lub jej wersję elektroniczną przez ePUAP należy złożyć do godziny 15:30 dnia 16 marca 2021 roku.

Więcej informacji i ogłoszenie konkursowe tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz