Przejdź do treści

Podobno praca wre, czyli: postępy w obradach nad projektem asystencji osobistej

zdjęcie, osoba na wózku 

Trwają właśnie obrady nad kształtem projektu regulacji dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. 

Zależy nam na tym, aby to rozwiązanie trafiło do osób z niepełnosprawnościami w przyszłym roku – przekazała doradczyni prezydenta RP Paulina Malinowska-Kowalczyk.

Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej debatują nad projektem asystencji osobistej. 

Asystent osobisty to człowiek, który ma za zadanie wesprzeć osobę z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności i podejmowaniu różnych aktywności społecznych, np. w wyjściu na ważne spotkanie, powrocie do domu lub dojazdach na rehabilitację.

Prace nad projektem toczą się już przez dłuższy czas, są rozwinięte, jednak jeszcze ich nie domknęliśmy – komentowała członkini prezydenckiej Rady do spraw Społecznych, Malinowska-Kowalczyk. 

Podała ona też do wiadomości, że zgodnie z wolą prezydenta Andrzeja Dudy, Kancelaria Prezydenta chce sfinalizować prace tak, aby omawiana inicjatywa mogła możliwie jak najprędzej zostać przedstawiona publicznie oraz przekazana do szerokich konsultacji społecznych, w szczególności konsultacji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Paulina Malinowska-Kowalczyk poinformowała również, że bieżącym założeniem tej inicjatywy prezydenckiej dot. asystencji jest jej zgodność z procedowanym już w Parlamencie rządowym projektem ustawy o świadczeniu wspierającym. 

Ważne jest zespolenie rozwiązań w projekcie asystencji osobistej z rozwiązaniami, które zawarte są w projekcie ustawy o świadczeniu wspierającym. Chodzi bowiem o spójność systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami – dodała.

Kancelaria chciałaby, aby projekt dot. asystencji osobistej został przekierowany do Sejmu jeszcze w tej kadencji. 

Zależy nam na tym, aby asystencja osobista była rozwiązaniem systemowym, a nie projektowym – mówiła.

Osobiście mam nadzieję, że będzie to możliwe w przyszłym roku – podsumowała.

Doradczyni wspomniała również o odbytym już posiedzeniu z reprezentantami strony społecznej i NGO, podczas którego przedyskutowany dogłębnie został zbiór najpilniejszych rozwiązań w kwestii asystencji osobistej, przygotowany przez społeczników. 

Jak twierdzą przedstawiciele partii rządzącej ze strony Kancelarii jest zrozumienie dla tych postulatów i wola, aby w miarę możliwości zostały one uwzględnione w zapisach ustawowych.

W obecnej formie zakładam, że ok. 70 proc. tego, o co prosili przedstawiciele strony społecznej jest zawarte w projekcie. Projekt będzie publicznie zaprezentowany w momencie, kiedy będzie już skorelowany z zapisami ustawy dotyczącej świadczenia wspierającego – podsumowała swoją wypowiedź doradczyni. 

Projekt o asystencji osobistej to bardzo ważne przedsięwzięcie, a jego postulaty należy jak najszybciej wdrożyć w życie. 

Miejmy nadzieję, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wkrótce będziemy mogli zapoznać się z rezultatem wspomnianych tutaj prac.   

 

Dodaj komentarz