Powiat Poznański poszukuje członków Komisji Konkursowych

Logo Powiatu Poznańskiego

Przypominamy, że już tylko do jutra, to jest do dnia 9 kwietnia 2021 r. powiat poznański prowadzi nabór kandydatów reprezentujących NGO do składu Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych.

Zadania Komisji Konkursowych, które obejmuje nabór, będą polegały na opiniowaniu projektów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych i wspieranych oraz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022 r.

Zgłoszenie należy złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8 (pokój 030). Ogłoszenie o naborze i specjalny formularz, za pomocą którego należy dokonać zgłoszenia kandydatury można pobrać tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz