Przejdź do treści

Poznańskie Targi Wolontariatu

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO zaprasza wszystkie Poznanianki i wszystkich Poznaniaków oraz przybyłych do Stolicy Wielkopolski gości do udziału w Poznańskich Targach Wolontariatu! W trakcie imprezy jej uczestnicy będą mogli poznać przedstawicieli organizacji trzeciego sektora, które stanowią siłę napędową wolontariatu w naszym mieście.

Poznańskie Targi Wolontariatu stanowią znakomitą okazję, do tego by spotkać się z przedstawicielami organizacji społecznych, które rozwijają wolontariat w grodzie nad Wartą. Targi organizowane są przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Spotkanie odbędzie się we wtorek,13 czerwca 2023 na terenie poznańskiego Starego ZOO. Podczas wydarzenia dla zwiedzających przygotowano 3 strefy, w których mieszkańcy i mieszkanki Poznania będą mogli zapoznać się bliżej z tym jak wygląda wolontariat w stolicy Wielkopolski.

  • Strefa Wystawiennicza będzie stanowiła platformę do rozmów z ekspertami i poznania aktualnych ofert wolontariackich. Niezależnie od tego, czy osoby zwiedzające są zainteresowane pracą z osobami potrzebującymi wsparcia, ochroną fauny i flory czy działalność charytatywna, każda z nich znajdzie coś dla siebie.
  • W Strefie Warsztatowo-Animacyjnej będą czekać na Poznanianki i Poznaniaków inspirujące warsztaty i niezapomniane doświadczenia. Każdy z uczestników Targów będzie mógł wziąć udział w wyzwaniu na Ścieżce Doświadczania. Osoby, które skorzystają z oferty przygotowanej w tej strefie będą mogły zrozumieć, jak radzić sobie z codziennymi czynnościami bez zmysłu wzroku, słuchu czy też w kombinezonie starości. Drodzy Czytelnicy, czy odważycie  się spróbować?
  • Z kolei w Strefie Spotkań czekają na mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania inspirujące rozmowy, które będą świetną okazją do wymiany doświadczeń. Zapewne konwersacje przeprowadzone podczas targów dotyczyć będą wielu ciekawych tematów związanych z wolontariatem.

Uczestnicy Poznańskich Targów  wspólnie będą odkrywać siłę, jaką niesie ze sobą wolontariat, i szukać sposobów, w jaki jeszcze lepiej możemy służyć  społeczności zamieszkującej nasz wspólny fyrtel.

Regulamin wydarzenia oraz więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie dostępnej tutaj.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Miasta Poznania.

Dodaj komentarz