Przejdź do treści

Program Centrum Inicjatyw Lokalnych

Logo Miasta Poznania

Miasto Poznań od kilku lat realizuje Program Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Organizacje pozarządowe tworzące Centra Inicjatyw Lokalnych prowadzą działania kulturalne i społeczne na terenie Miasta Poznania. Do ich zadań należy rewitalizacja społeczna, którą wprowadzają w życie w swojej najbliższym sąsiedztwie. W Centrach pracują animatorzy i animatorki, działający na poznańskich osiedlach – wspierają ludzi, którzy są blisko icg, razem z nimi. Tworzą oni lokalne życie społeczne. Dzięki Programowi diagnozowane są lokalne zasoby i potencjały, problemy oraz potrzeby społeczności żyjących na poznańskich osiedlach. Centra budują również partnerstwa międzysektorowe oraz zachęcają poznanianki i poznaniaków do oddolnej aktywności.

Organizacje społeczne realizujące Program Centra Inicjatyw Lokalnych łączy Kolektyw Aktywne Miasto, którego celem jest animowanie i wzmacnianie oddolnej energii poszczególnych znajdujących się w Poznaniu fyrtli.

Film na temat Programu można obejrzeć tutaj.

Dodaj komentarz