Przejdź do treści

Przygotuj sprawozdanie i PIT 4-R z Federacją WRK ZOP

Plakat promujący szkolenie „Nowoczesne zarządzanie projektami i wykorzystanie aplikacji do pracy zdalnej dla NGO”

24 stycznia 2020 r. o godzinie 14:00 Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu) zaprasza na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego i elektroniczne składanie PIT 4-R”.

Szkolenie adresowane jest do osób, które prowadzą fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit. W trakcie szkolenia będzie można dowiedzieć się.:

– jak poprawnie przygotować sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
– jakie zasady obowiązują przy rozliczeniu projektu i zatwierdzaniu sprawozdania
na co trzeba zwrócić uwagę pisząc sprawozdanie
w jakich sytuacjach trzeba się liczyć ze zwrotem dotacji lub korektą finansową
– czym skutkuje nie złożenie sprawozdania w terminie
– jak korzystać z platformy witkac.pl przygotowując sprawozdanie
– w jaki sposób można przesłać elektronicznie deklaracje PIT 4-R, PIT 8AR, PIT 11 – składane przez organizacje pozarządowe do 31 stycznia

Szkolenie prowadzić będą:

Justyna K. Ochędzan – Przewodnicząca Zespołu ds. Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezeska Federacji WRK ZOP

Rafał Nawrocki księgowy prowadzący przez wiele lat Biuro Rachunkowe specjalizujące się w obsłudze organizacji pozarządowych

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.