Sesje Kreatywne „Generatora Dostępności”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza na warsztaty online, które odbędą się w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych „Generator Dostępności”.

Inkubator „Generator Dostępności” oferuje granty na rozwiązania, które mają posłużyć osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Średnia wysokość grantu, który można otrzymać na przygotowanie i wdrożenie innowacji to 35 tysięcy złotych.

W trakcie trzech sesji kreatywnych będzie można uzyskać wiedzę na temat tego:
-czym są innowacje społeczne,
-jak diagnozować problemy społeczeństwa,
-jakie narzędzia stworzono do projektowania innowacji społecznych,
-jak i dla kogo można wdrażać innowacje.

Warsztaty odbędą się za pomocą platformy Zoom. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkań, które odbędą się 20 i 26 listopada oraz 2 grudnia . Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji o Inkubatorze można znaleźć na stornie: https://innowacje.spoldzielnie.org/

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz