Przejdź do treści

Skład Forum Dialogu – nowego ciała doradczego przy PFRON

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołał na lata 2023-2025 członków „Forum Dialogu”.

Przypominamy, że jest to nowe ciało doradcze Funduszu, które  stanowi przestrzeń współpracy tej organizacji z NGO w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Oto skład „Forum Dialogu” I kadencji:

Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu PFRON – Przewodniczący Forum Dialogu;

Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON – Zastępca Przewodniczącego Forum Dialogu;

Kamil Bobek, Dyrektor Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –Koordynator Forum Dialogu;

Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei;

Anna Chwałek, Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”;

Joanna Cwojdzińska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

Sylwia Daniłowska, Fundacja Aktywizacja;

Lusine Duryan, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;

Karola Gąsiorowska, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej;

Małgorzata Gorący, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego;

Małgorzata Jagieluk, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym;

Robert Jagodziński, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”;

Ewa Kierasińska-Siwkiewicz, Związek Harcerstwa Polskiego;

Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych;

Andrzej Maczassek, „Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia;

Marta Młynarczyk, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”;

Elżbieta Oleksiak, Polski Związek Niewidomych;

Izabela Pawlikowska-Dolata, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”;

Krzysztof Peda, Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”;

Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych;

Maciej Rębilas, Fundacja Pod Aniołem;

Mariusz Rodzik, Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START;

Alicja Szatkowska, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;

Łukasz Szeliga, Polski Komitet Paraolimpijski;

Wioleta Umławska, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym;

Maciej Wiatrowski, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ;

Renata Wicha, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”;

Michał Woroch, Fundacja Krok Po Kroku Michała Woroch;

Beata Świeczak, Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

Łukasz Niedźwiedzki, Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Więcej o Forum Dialogu: https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/forum-dialogu/forum-dialogu-informacje-ogolne/

Dodaj komentarz