Spotkania informacyjne Regionalnego Inkubatora Innowacji Społecznej

Plakat promujący Regionalny Inkubatora Innowacji Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące opracowania i testowania innowacji społecznych w dziedzinie niwelowania skutków pandemii koronawirusa dla osób zagrożonych ekskluzją społeczną zamieszkałych w Wielkopolsce.

 

Spotkanie odbędzie się na internetowej platformie ZOOM. W pierwszej części spotkania odbędzie się prezentacja podstawowych założeń Inkubatora, warunków uczestnictwa, formularza Specyfikacji Innowacji i kryteriów oceny wniosków. Druga część wydarzenia będzie to czas poświęcony na dyskusję i zadawanie pytań. Zadanie, w ramach którego odbędzie się wydarzenie stanowi część pilotażowego Regionalnego Inkubatora Innowacji Społecznych i jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie odbędzie się w trzech terminach:

19 października 2020 r. w godzinach od 10:00 do 11:30

21 października 2020 r. w godzinach od 10:00 do 11:30

23 października 2020 r. w godzinach od 10:00 do 11:30

Zapisy na każde ze spotkań odbywają się za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Więcej informacji o spotkaniach można uzyskać pisząc maila na adres: lukasz.koperski@rops.poznan.pl.  

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.