Spotkanie NGO wspierających osoby niepełnosprawne z Jackiem Jaśkowiakiem

Grafika, człowiek wchodzi po schodach na końcu których umieszczono zapaloną żarówkę

W środę, 13 kwietnia 2022 r. o godzinie 9:30 w formule online odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

W trakcie posiedzenia odbędzie się spotkanie członków Komisji z Prezydentem Miasta Poznania, Jackiem Jaśkowiakiem.

Link do spotkania on-line zostanie mailowo przesłany członkom Komisji. Pozostałe osoby chętne do wzięcia udziału w posiedzeniu proszone są o kontakt z Panią Patrycją Bartoszewską: patrycja_bartoszewska@um.poznan.pl w celu uzyskania linku do wydarzenia.

Dodaj komentarz