Przejdź do treści

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Wczoraj, 27 lutego przypadał Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. W stolicy Wielkopolski działa ponad 4 tysiące takich instytucji. Miasto wspiera ich działalność w wielu dziedzinach.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych obchodzony jest dopiero od 2010 r. Został on ustanowiony przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Świętowany jest w 89 krajach, w tym u nas.

Organizacje pozarządowe – znane także jako NGO (od angielskiego skrótu dla „non-government organisation”) podejmują aktywność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Są częścią tzw. trzeciego sektora, co oznacza, że działają obok obszaru publicznego i rynkowego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego ich liczba w Poznaniu sięga ponad 4 tysiące.

Najwięcej z nich działa na polach związanych ze zdrowiem, edukowaniem, kulturą, sportem, wsparciem osób z niepełnosprawnościami czy rozwiązywaniem problemów uzależnień.

Nasza metropolia wspiera działalność organizacji pozarządowych, będąc zarówno źródłem dotacji, jak i pomocy lokalowej czy organizacyjnej.

Od wielu lat wczesną jesienią organizowany jest „Poznański Targ Dobra” –interesujący event, podczas którego wszyscy mieszkańcy mogą poznać działalność lokalnych NGO.

Z roku na rok rośnie również kwota, jaką Miasto przekazuje na działalność organizacji pozarządowych. W 2022 roku dotacje im przyznane wynosiły łącznie ponad 140 mln zł; rok wcześniej – ponad 126 mln zł, a w 2020 – prawie 108 mln zł.  W 2021 roku NGO zrealizowały ponad 1350 zadań publicznych na zlecenie Miasta – czytamy na stronie www.poznan.pl.

W stolicy Wielkopolski inicjatywy podejmuje również Poznańskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które ma swoje lokum przy ul. Chwaliszewo 75. Wspiera ono NGOsy na terenie województwa wielkopolskiego oraz zapoznaje poznaniaków z wieloma aspektami, związanymi z aktywnością trzeciego sektora.Na funkcjonowanie Centrum do końca 2025 roku Miasto przeznaczyło kwotę w sumie 1,2 mln zł.

Współpraca Poznania z organizacjami pozarządowymi to bardzo ważna dziedzina działalności Miasta. Wpływa na lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców stolicy Wielkopolski. Zasady tej współpracy reguluje dokument, przyjmowany co roku przez radę miasta – „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Lokalne organizacje pozarządowe aktywnie włączają się również w prace Komisji Dialogu Obywatelskiego, Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz miejskich zespołów roboczych.

Dodaj komentarz