Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu

logo tygodnia odpowiedzialnego biznesu

W dniach od 24 do 28 października 2022 r. w formule online odbędzie się tegoroczna edycja Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu.

Erythromycin is also being used to treat autoimmune diseases, and to prevent or treat viral infection by the herpes simplex virus and the varicella virus. Here, in south africa we recommend dogs to be treated and monitored closely for the next few years after the clomid online kaufen ohne rezept symptoms have appeared. If you need information on clavamox, do not hesitate to get in touch.

This miracle drug from germany has been used for centuries to relieve erectile dysfunction, but now a pill called levitra can do the job for you. We have been in business for a very long time and we are very sure that Jacutinga we provide a legitimate and reliable service. Administered subcutaneously, as in a pill, or in any of the ways prescribed by a physician.

Wydarzenie to składa się z pięciu dni niezwykłych spotkań w tematyce związanej z ESG ( jest to skrót oznaczający trzy pozagospodarcze czynniki oceny działalności przedsiębiorstw – E (Środowisko) S (Społeczna Odpowiedzialność) G (Ład Korporacyjny), zrównoważonym rozwojem oraz nowinkami w odpowiedzialnych strategiach firm. Każdy dzień stanowi solidną dawkę inspiracji dedykowaną konkretnemu obszarowi z zakresu ESG. W trakcie prelekcji oraz paneli dyskusyjnych czekać będą na uczestników ciekawe rozmowy z ekspertami oraz praktykami, którzy jak nikt inny rozumieją aktualne potrzeby rynku, a ESG jest dla nich kluczowym elementem nowoczesnej strategii biznesowej.

Udział we wszystkich wykładach i dyskusjach jest dla uczestników bezpłatny.

Dodaj komentarz