Ważne dla PES poznańskie otwarte konkursy ofert

Logo Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłosiło dwa otwarte konkursy ofert ważne z punktu widzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Pierwszy z nich nosi nazwę 23/2021. Dotyczy on realizacji zadania Miasta Poznania polegającego na zwiększaniu widoczności Ekonomii Społecznej i rynku zleceń dla  Podmiotów Ekonomii Społecznej w stolicy Wielkopolski. Ma to się odbywać poprzez – spotkania / warsztaty promujące ekonomię społeczną w ramach Pracowni Ekonomii Społecznej. Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Nabór ofert w portalu witkac.pl trwa do godziny 15:30 1 lutego 2021 r.

Link: https://witkac.pl/#/contest/view?id=15257

Drugi z konkursów nosi nazwę 24/2021. Oferta konkursowa polega na powierzeniu realizacji zadania Miasta Poznania, które ma zwiększyć widoczność Ekonomii Społecznej i rynku zleceń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w Poznaniu. Zadanie dotyczy prowadzenia spotkań i warsztatów networkingowych, które mają budować partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w stolicy Wielkopolski. Konkurs również realizowany jest w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Nabór ofert w portalu witkac.pl  do godziny 15:30 dnia 1 lutego 2021 r.

Link: https://witkac.pl/#/contest/view?id=15265

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz