Webinar „Organizacje pozarządowe w zmieniającej się rzeczywistości”

W czwartek, 21 kwietnia 2022 roku w godzinach od 16.00 do 20.00 odbędzie się spotkanie online zatytułowane „Organizacje pozarządowe w zmieniającej się rzeczywistości”.

Podczas webinarium uczestnicy wraz z prowadzącą dyskutować będą na temat sytuacji organizacji trzeciego sektora po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa a także o roli przywództwa, celach  i wartościach organizacyjnych.

Spotkanie poprowadzi Sylwia Wrona.

Webinarium jest bezpłatne. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny tutaj. Zarejestrowanym uczestnikom przesłany zostanie link do wydarzenia. Każda osoba uczestnicząca w webinarium otrzyma imienny certyfikat zaświadczający udział w szkoleniu.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych”.

Wydarzenie finansowane jest przez  Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Fundusze na realizację wydarzenia pochodzą  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Więcej informacji o wydarzeniu uzyskać można tutaj, na stronie www.kolping.pl, bądź pod numerem telefonu +48 512 718 841.

Dodaj komentarz