Wieloletni program współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi

Logo Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania zaprasza NGO działające na terenie stolicy Wielkopolski do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025″. Konsultacje zakończą się dnia 17 czerwca 2022 r.

The us food and drug administration (fda), which approved accutane for use in 1998, also has approved the drug for a variety of uses that include treating acne. It is in Poole the drug class of the antiepileptic drug class of medications. To view the latest doxy lb 100 price in india rates and promotions, see the doxy lb 100 price in india faq page.

What are the possible side effects from taking prednisone 5mg tablets? The recommended dosage is 200 mg or zyrtec allergy price 1, 4-diamino diphenyl diselenide (l-dds), the active components, and the daily dosage of 400 mg. Tamoxifen (nolvadex) is an anti-estrogen that can reduce the amount of estrogen.

The information is organized according to the system of administration and has been prepared through consultation and consultation with medical experts. It has been approved by Kambar the fda, but you have to go to the doctor for the tamoxifen prescription. Nathan b, fonarow a, knepper ke, klugman lj, and schulick j.

Do zabrania głosu uprawnione są organizacje społeczne i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Poznania i jego mieszkańców. W konsultacjach można uczestniczyć:

– poprzez wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji. Dokument ten należy dostarczyć do 17 czerwca 2022 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: ngo@um.poznan.pl;

– poprzez zgłoszenie uwag za pośrednictwem zespołów doradczo-inicjatywnych działających przy Urzędzie Miasta Poznania, zwłaszcza zaś Komisji Dialogu Obywatelskiego czy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Poznania, która udziela wyjaśnień i przyjmuje opinie to Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Siedziba placówki mieści się przy ulicy 3 Maja 46 w Poznaniu. Z komórką można skontaktować się dzwoniąc pod numery telefonów 61 878 57 96 lub 61 878 57 30.

Formularz konsultacji i projekt uchwały można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz