Przejdź do treści

Wolontariat do Poznania

Plakat promujący konkurs regrantingowy Wolontariat do Poznania

Do 16 września 2022 r. trwać będzie druga tura naboru projektów w ramach konkursu regrantingowego „Wolontariat do Poznania”.

Celem przedsięwzięcia jest udzielnie pomocy organizacjom społecznym, instytucjom pożytku publicznego i grupom nieformalnych z terenu Miasta Poznania w rozwoju współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami. Projekt „Wolontariat do Poznania” po raz kolejny realizuje  Stowarzyszenie CREO. W jego ramach rozdysponowanie zostaną 34 minigranty (o maksymalnej wysokości 1500 zł) na inicjatywy wolontariackie realizowane przez NGO/instytucje pożytku publicznego oraz grupy nieformalne.

Wnioski można składać poprzez:

– wysłanie zeskanowanego podpisanego wniosku na adres mailowy wolontariat@wolontariat.poznan.pl

– wysłanie podpisanego wniosku pocztą na adres biura CREO: Stowarzyszenie CREO, ul. Kochanowskiego 8a/2, 60-845 Poznań,

– dostarczenie podpisanego wniosku osobiście do Biura CREO przy ul. Kochanowskiego 8a/2 w Poznaniu w godzinach 9.00-16.00.

Wniosek można pobrać klikając w link: https://www.centrumcreo.pl/501-wolontariat-do-poznania-druga-tura-naboru.html.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

– pisząc e-mail na adres: wolontariat@wolontariat.poznan.pl

– dzwoniąc pod numer: 503 912 757

– stacjonarnie w biurze CREO: ul. Kochanowskiego 8A/2 Poznań (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym)

Projekt sfinansowany został  z budżetu Miasta Poznania

Dodaj komentarz