Wolontariat się opłaca

Logo Centrum PISOP

W Poznaniu trwa realizacja projektu zatytułowanego „Wolontariat się opłaca”.

W ramach projektu  Centrum PISOP chce zachęcić  poznańskie organizacje pozarządowe pragnące nawiązać współpracę z wolontariuszami do bezpłatnego korzystania z wypracowanych przez siebie rozwiązań.

W ramach działań projektowych:

  • realizowane będzie wsparcie poznańskich NGO narzędziami do prowadzenia wolontariatu, czyli tak zwanym Narzędziownikiem wolontariatu.
  • poznańskie NGO otrzymają pomoc doradcy Centrum PISOP w zweryfikowaniu procesu wsparcia wolontariuszy czy też pomoc w uporządkowaniu kwestii formalnych.
  • organizacje trzeciego sektora ze stolicy Wielkopolski otrzymają wsparcie w opracowaniu oferty wolontariatu na portalu https://pomocni-poznan.pl.

Informacji na temat projektu drogą mailową udziela Anna Lewandowska – anna.lewandowska@pisop.org.pl.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz