Wspieraj NGO za pomocą koszyCzka

Na Facebooku powstała specjalna grupa o nazwie koszyCzek, która ma wspierać działalność organizacji pozarządowych.

Dzięki grupie przedstawiciele NGO będą mogli – w duchu zero waste zbierać fundusze na swoje działania. Członkowie organizacji społecznych, którzy zrobili porządki w domu i znaleźli kilka rzeczy, które im się nie przydadzą mogą wystawić je na sprzedaż w grupie koszyCZEK, po by ktoś, kto tych przedmiotów potrzebuje, mógł je kupić po wpłaceniu datku na konto danej organizacji trzeciego sektora. Każdy kto nie wyrzuca wartościowych przedmiotów, a chce przekazać coś na rzecz jakiejś organizacji, wystawia je na grupie i uzyskaną ze sprzedaży kwotę przekazuję jako dar wybranej organizacji pozarządowej, która za pośrednictwem koszyCZKA zbiera fundusze. Do grupy przyjmowani będą również wszyscy świadomi obywatele, którym duch zero waste nie jest obcy i którzy chcą coś ciekawego kupić, umożliwiając jednocześnie rozwój organizacji pozarządowych w swoim mieście.

Link do grupy i jej regulamin można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz