Zdolni Oddolni

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Zdolni Oddolni” wspierać będzie powstawanie nowych organizacji trzeciego sektora, rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego oraz potencjału sektora pozarządowego.

Miejsce, które od kilku dni nosi nazwę „Zdolni Oddolni” jest odświeżoną wersją Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, znanego wcześniej ogółowi poznaniaków jako Centrum Bukowska. Po wygranym konkursie miejsce to przejęły ekipy z Fundacji Kreaktywator i Schronu Kultury Europa.

Miejsce, w którym będzie istnieć Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  „Zdolni Oddolni” pozostaje bez zmian. Będzie to budynek przy ulicy Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

Więcej można dowiedzieć się z filmiku na YouTube, który dostępny jest tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz