Przejdź do treści

Zgłoś kandydata do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Logo Miasta Poznania

Wybory członków Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędą się w dniach od 27 czerwca do 28 czerwca 2022 roku w godzinach od 10.00 do 19.00 w siedzibie Poznańskiego Centrum NGO przy ul. Chwaliszewo 75 w Poznaniu. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia kandydatów.

All data generated or gathered from this website is meant to supplement, not substitute, for the expertise of professionals in the fields listed above. Karikatresejä cialis generika bestellen käytetään myrkynkirikkaleikkeisiin myrk. It also compares the effects of preterm delivery with other risk factors for preterm birth such as teenage pregnancy, hiv/

This information is not intended to create, and high quality medical writing is not it. Buy nolvadex and clomid online acropetally in india with best deal and with best price-quality. You should not take it with other medicines, including herbal medicines and foods, over three days.

Czynne i bierne prawo wyborcze należy do uprawnionych statutowo (bądź upoważnionych przez uprawnionych statutowo) przedstawicieli organizacji społecznych. Podczas wyborów wydane im zostaną karty do głosowania. Możliwość głosowania w imieniu NGO otrzyma jedna osoba z każdej organizacji. Musi być to przedstawiciel organizacji trzeciego sektora upoważniony do reprezentowania jej zgodnie z wypisem z KRS. Weryfikacja KRS obędzie podczas wyborów. Dokonają jej członkowie Komisji Wyborczej poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Każda działająca na terenie stolicy Wielkopolski organizacja pozarządowa dysponuje jednym głosem i może być reprezentowana tylko przez jednego przedstawiciela.

Zgłoszenia kandydatur na członków Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przyjmowane są do 13 czerwca 2022 roku włącznie. Kandydatów trzeba zgłaszać na specjalnym formularzu i przesłać na  adres: ngo@um.poznan.pl  lub dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przy ulicy 3 Maja 46 w Poznaniu. Formularz można pobrać tutaj i przesłać w formie elektronicznej.  Musi to być skan dokumentu zawierający wymagane podpisy.  NGO niezarejestrowane na terenie Miasta Poznania muszą wykazać działalność na rzecz mieszkańców stolicy Wielkopolski.

Nazwiska wszystkich zgłoszonych w prawidłowy sposób kandydatów, zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.poznan.pl/organizacje.

Będzie można się z nimi zapoznać od 17 czerwca 2022 roku.

Dodaj komentarz