Zwiększenie dofinansowań dla NGO realizujących projekty PFRON

Grafika, chmurka z napisem komunikat PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mając na celu przeciwdziałanie skutkom inflacji i utrzymanie zaplanowanego zakresu wsparcia adresowanego do osób z niepełnosprawnościami umożliwił organizacjom pozarządowym wnioskowanie o zwiększenie dofinansowania na realizację zadań zlecanych przez Fundusz na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

O zwiększenie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje społeczne, które zawarły umowy wieloletnie z Funduszem w ramach konkursów:

– „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019);

– „Pokonamy bariery” (nr 1/2020).

Zwiększenie wysokości dofinansowań obejmuje wyłącznie realizację projektów w:

– trzecim okresie finansowania (konkurs nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ”),

– drugim okresie finansowania (konkurs nr 1/2020 „Pokonamy bariery”).

Więcej informacji tutaj.

Dodaj komentarz