Strona główna

pionadmin, 17 sierpień, 2012 - 08:20

Dialog społeczny wyzwaniem dla społeczeństwa obywatelskiego

Dialog społeczny jest formą demokratycznej władzy, która zapewnia obywatelom równe uczestnictwo w procesach podejmowania decyzji 2014-12-19 11:25

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy – sposoby przeciwdziałania

Dyskryminacja na rynku pracy to jeden z podstawowych wymiarów wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością 2014-12-19 11:19

Opieka nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością

Czy można wyobrazić sobie instytucję, która jednocześnie zapewnia człowiekowi byt ekonomiczny, jest odpowiedzialna za rozwój emocjonalny, kulturowy, dodatkowo wychowuje, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to sprawuje kontrolę dysponując odpowiednimi sankcjami? 2014-12-19 11:10

Deklaratywna versus uwewnętrzniona motywacja do podjęcia zatrudnienia

Łańcuch zależności pomiędzy myślą, słowem a działaniem stanowi pole rozwoju motywacji 2014-12-19 11:06

Coaching dla osób z niepełnosprawnością – obietnica ryby, moc wędki

Gdybym..., Jeśli..., O ile... - asekuracyjne wyrażenia usprawiedliwiające niemożność realizacji celów 2014-12-19 11:02

Włóczkersi znów w akcji

Jutro wylatuje wojskowy samolot do Afganistanu. Na jego pokładzie będzie 700 kilo pomocy humanitarnej zebranej przez poznańską Fundację Redemptoris Missio 2014-12-18 16:45

Sukcesem jest sam „Kamyk”

Z Moniką Karwacką, kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Tak, rozmawia Ewelina Węglewska 2014-12-17 11:26

Być mężczyzną niepełnosprawnym w kulturze sukcesu i bicepsa…

Męskość, w przeciwieństwie do płci męskiej (biologicznej) jest kategorią kulturową, konstruktem społecznym, zmiennym w zależności od czasu i miejsca 2014-12-17 11:22