Ankieta o postrzeganiu osób z ASD

Logo Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół badawczy z Wydziału Psychologi Uniwersytetu Warszawskiego, kierowany przez profesor Ewę Pisulę zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym nad postrzeganiem autyzmu i sytuacji osób ze spektrum autyzmu w naszym kraju.

Badanie adresowane jest do osób z ASD, ich rodzin, przyjaciół, wolontariuszy, profesjonalistów pracujących z osobami z autyzmem, studentów, a także osób, które mało wiedzą o autyzmie i mają ograniczony kontakt z osobami ze spektrum. Dla zrozumienia sytuacji społecznej osób z ASD ważne jest rozpoznanie różnych punktów widzenia.

Badanie jest całkowicie anonimowe – nikt(a w tym nawet członkowie z zespołu badawczego), nie będzie mógł zidentyfikować uczestników badania.

Raport przedstawiający wyniki badania ankietowego zostanie opublikowany na stronie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w  lipcu bieżącego roku.

Wszelkie pytania związane z badaniem należy kierować na adres: ewa.pisula@psych.uw.edu.pl.

Ankieta dostępna jest tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz