Aplikuj na studia podyplomowe

Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi rekrutację na drugą edycję studiów podyplomowych „Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu”.

Studia trwają dwa semestry. Ich celem jest przekazywanie studentom wiedzy z dziedziny współczesnych metod ukierunkowanych na pomoc wybranej grupie osób, jakimi są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Słuchacze studiów podyplomowych nabędą umiejętności planowania procesu terapeutycznego oraz wdrażania strategii terapeutycznych. Program został opracowany w oparciu o współczesne badania naukowe.  Jego twórcy uwzględnili kompleksowe strategie postępowania terapeutycznego. Plan studiów jest zgodny ze standardami Evidence-Based Medicine (Medycyny Opartej na Faktach).

Studia podyplomowe „Kompleksowy System Wsparcia Rozwoju Dziecka ze Spektrum Autyzmu” są uzupełnieniem wiedzy z takich dyscyplin jak: psychologia, pedagogika, medycyna czy logopedia.

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz