Przejdź do treści

Od teraz skierowania lekarskie tylko w formie elektronicznej

Od piątku 8 stycznia 2021 nie ma obowiązku dostarczenia oryginału skierowania do poszczególnych placówek, w których chcemy podjąć specjalistyczne leczenie. Od tego terminu bowiem wszystkie skierowania mają być wystawiane w formie elektronicznej. Taką informację podało Ministerstwo Zdrowia.

Świadczenia, na których realizację wystawiane będą e-skierowania to między innymi:

  1. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
  2. leczenie szpitalne
  3. badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
  4. rezonans magnetyczny
  5. badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
  6. badanie echokardiograficzne płodu.

Elektroniczne skierowanie nie będzie wystawiane na leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programy lekowe, rehabilitację, czy do szpitala psychiatrycznego.

Skierowanie można wówczas wypisać w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer) napotka następujące przeszkody:

  1. nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
  2. wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
  3. jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

E-skierowanie pacjent może otrzymać za pośrednictwem SMS-a z 4-cyfrowym kodem w treści, e-maila z załączonym PDF-em lub wydruku informacyjnego. Ponadto e-skierowanie będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta.

– Na konsultację lub badanie warto zapisać się telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli występuje konieczność osobistej rejestracji, wówczas trzeba pokazać w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia mogła go zeskanować, a także podać swój PESEL – informuje Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej.

Resort zastrzega, że z uwagi na pandemię mogą występować opóźnienia w dostosowaniu wszystkich placówek do obsługi e-skierowań.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz