Przejdź do treści

Ankieta PFRON na temat Systemu Obsługi Wsparcia

Rysunek, człowiek wypełnia ankietę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej użytkowania Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków   Funduszu.

System Obsługi Wsparcia jest to platforma, dzięki której można online złożyć wniosek o wsparcie ze środków PFRON oferowanych przez samorządy. Wnioskować o pomoc mogą zarówno osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, jak i organizacje społeczne. Dzięki SOW osoby ubiegające się o dofinansowanie mogą złożyć wniosek i uzyskać informacje, dokonać wyjaśnień i uzupełnień. Na platformie możliwe jest również podpisanie i rozliczenie umowy bez konieczności pojawiania się w urzędzie.

Opinie ludzi i organizacji, które wezmą udział w ankiecie, pomogą Funduszowi poprawić działanie systemu, po to by lepiej służył osobom z niepełnosprawnościami i ich środowisku.

Link do ankiety

Dodaj komentarz