Autyzm to nie choroba

Zdjęcie, Janek Gawroński w trakcie wygłaszania prelekcji

W sieci pojawiło się poruszające nagranie wideo zatytułowane „Autyzm to nie choroba”.

W jego trakcie osoba z ASD opowiada o tym, co najbardziej w rzeczywistości przeszkadza osobom ze spektrum autyzmu i jaka jest ich percepcja otaczającego je świata. W rolę osoby wygłaszającej prelekcję wcielił się czternastoletni Janek Gawroński z Fundacji Autism Team. Prelegent jest pomysłodawcą i organizatorem pierwszego w naszym kraju Klubu Świadomej Młodzieży. Organizacja ta zrzesza dzieci i młodzież z ASD.

Prelekcji posłuchać można tutaj. Wykład jest tłumaczony symultanicznie na Polski Język Migowy.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz