Badanie Pracodawca na TAK

Na zdjęciu podobizny kobiet i mężczyzn powiększone pod lupą

Przypominamy o projekcie Fundacji TAKpełnosprawni. Trwa II edycja badania Pracodawca na TAK.

Pracodawca na TAK to kompleksowe badanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością oraz pracodawcom chcącym budować różnorodne zespoły. Poświęcając czas i wypełniając ankietę, możesz w sposób realny zmienić sytuację osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Uzyskane odpowiedzi przyczynią się do powstania wartościowego raportu, który będzie stanowił bazę wiedzy i inspiracji zarówno dla pracodawców chcących zatrudniać pracowników z niepełnosprawnością, jak i dla osób z niepełnosprawnością, które chcą być aktywne na otwartym rynku pracy” – czytamy na stronie fundacji.

Cele badania to między innymi:

  1. poznanie opinii pracodawców na temat zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością,
  2. identyfikacja wyzwań, jakie stoją przed tymi osobami na rynku pracy,
  3. zaproponowanie narzędzi niezbędnych do zrozumienia i rzeczywistego wsparcia pracodawców i pracowników z niepełnosprawnością,
  4. sformułowanie praktycznych wskazówek dla obu grup – pracodawców oraz pracowników.

Ankieta dla pracodawców dostępna jest tutaj

Ankieta dla pracowników i osób z niepełnosprawnością nieaktywnych zawodowo dostępna jest tutaj

Raport podsumowujący I edycję badania dostępny jest tutaj

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz