Przejdź do treści

Chcemy dostępnych wyborów!

3 dni temu, 6 czerwca br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich podpisano apel na rzecz dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami.

Jest to wynik debaty, która odbyła się 29 marca br. pod hasłem: „Wybory dostępne dla wszystkich”?

Miała miejsce wówczas dyskusja na temat zobligowania decydentów do zapewnienia dostępności lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konstytucja daje powszechność wyborów i równe prawa obywateli. W Polsce osób z orzeczoną niepełnosprawnością jest ponad 3 miliony i są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, mają prawo głosu w sferze wyborów czynnych jak i biernych – zaznaczyłRzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek.

Pomimo faktu, iż pierwsze częściowo wolne wybory odbyły się 34 lata temu, w Polsce wciąż potrzebna jest poprawa w działaniach związanych z dostępnością. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich monitoruje przystosowanie lokali od 2019 roku. Zgodnie zatem z szacunkami, złą adaptację przestrzeni stwierdzono w blisko 80 procentach odwiedzanych lokali wyborczych. W związku z powyższym, wiele lokali wyborczych nadal pozostaje niedostępnych dla osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wszyscy rzecznicy podejmują prace nad dostępnością wyborów. Lokal może jest dostosowany, ale jego otoczenie i dostęp do niego już nie, a duża część obywateli chce skorzystać ze swojego prawa wyborczegona równi z innymi – mówił Marcin Wiącek.

Według Art. 29 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnościami mają takie samo prawo jak inni do udziału w polityce i w życiu publicznym. Chcą głosować i być wybierani na różne stanowiska.

Poniższa treść jest apelem o stosowanie przepisów prawa i chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Musimy mówić tutaj o całym procesie wyborczym chcących oddać głos i chcących kandydować – podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Apelujemy do:

 • Instytucji, które mają wpływ na wybory dostępne dla wszystkich;
 • Komitetów wyborczych o dostępne dla wszystkich materiały, o spotkania w miejscach dostępnych, o uwzględnianie na listach osób z niepełnosprawnościami;
 • Mediów o dostępność debat i materiałów informacyjnych;
 • Organizacji społecznych o prowadzenie akcji informacyjnych;
 • Obywatelek i obywateli o wrażliwość na potrzeby osób z naszego najbliższego otoczenia: sąsiadów, znajomych, rodziny;
 • Osób z niepełnosprawnościami. Ważny jest Wasz głos i zaangażowanie.

Dostępne wybory to nasz wspólny cel.

Postulaty zamieszczone w treści apelu:

 • Potrzebujemy uwzględnienia osób z niepełnosprawnościami wśród kandydatów na posłów i senatorów. Nic o nas, bez nas! ;
 • Potrzebujemy informacji o programach komitetów wyborczych i kandydatach;
 • Potrzebujemy informacji o uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami i wyjaśnienia, jak z nich korzystać;
 • Potrzebujemy dostępnych lokali wyborczych oraz uważności na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Podpisy pod apelem wraz z Marcinem Wiąckiem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich złożyli:

 • Edward Bolak, Farma Życia – Fundacja Wspólnota Nadziei
 • Krzysztof Dobies, Dyrektor Generalny Fundacji Avalon
 • Michał Kiśluk, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
 • Krzysztof Kurowski, Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • Justyna Lipko-Konieczna, Członkini Zarządu Fundacji Teatr 21
 • Bartosz Marganiec, działacz na rzecz praw g/Głuchych
 • Ewa Pawłowska, Prezes Fundacji Integracja
 • Monika Szczygielska, specjalistka ds. dostępności, Uniwersytet Warszawski
 • Robert Więckowski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Kultury bez Barier
 • Monika Zima-Parjaszewska, Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

– Apel podpisujemy przekonani, że wybory staną się bardziej dostępne dla Osób z Niepełnosprawnościami – oznajmiła zebranym Monika Zima-Parjaszewska.

Dostępne wybory są dla mnie bardzo ważną sprawą, od 19 lat mam prawa wyborcze, ale nie mogę z nich korzystać. Dostępność ma wiele obszarów, dla g/Głuchych największe znaczenie mają bariery informacyjno-komunikacyjne. Możemy to uzyskać za pomocą tłumacza języka migowego, dla g/Głuchych, ważne jest, w jaki sposób dostępność będzie uwzględniana przed i po, nie tylko w trakcie głosowania. Jestem zadowolony i mam nadzieje, że ten apel będzie się niósł – dodał Bartosz Marganiec, działacz na rzecz praw g/Głuchych.

Cieszę się, że możemy być jednymi z sygnatariuszy tego apelu. Osoby niewidome także potrzebują dostępności w przestrzeni komunikacyjnej. Proszę tylko o wrażliwość osób w lokalach wyborczych,a polityków o dostępność kampanii przystosowanych dla osób niewidomych – zwrócił się do obecnych na sali Robert Więckowski z Kultury Bez Barier.

Niewątpliwie dostępne wybory stanowią priorytet dla nas – osób z niepełnosprawnościami. Jednakże dostępność, zarówno w wymiarze przystosowania architektonicznego, jak i informacyjno-komunikacyjnego powinna być w interesie każdego, bo stanowi wspólne dobro, na którym skorzystamy wszyscy ponad podziałami. Nawet tymi politycznymi.

Dodaj komentarz