Dostępność Muzeum Okręgowego w Lesznie dla osób z niepełnosprawnościami

W czasie mojej ostatniej wizyty w Lesznie odwiedziłem z wizytą reporterską budynki Muzeum Okręgowego, po to by zbadać ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Oględziny nie wypadły zbyt pozytywnie. Całkowicie niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu jest budynek przy placu Metziga 16. Natomiast budynek znajdujący się przy ulicy Narutowicza 31 jest o wiele bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku zamontowano rampę. Po wejściu do budynku z parteru można windą wjechać do holu, kasy biletowej, szatni, sklepu muzealnego i toalety. Winda jest dostatecznie szeroka by mogli z niej korzystać wózkowicze. Windą można wjechać również na 1 piętro, gdzie można zwiedzić salę wystaw czasowych i ekspozycję stałą.

Dostępność Muzeum Okręgowego w Lesznie dla osób z niepełnosprawnościami oceniam w skali od 1 do 5 na trzy. Ocenę zawyżam ze względu na to, że budynki, w których mieści się ta placówka są bardzo stare. Mam świadomość tego, że ze względu na postawę środowisk związanych z konserwacją zabytków w naszym kraju, wszelkie modernizacje są znacznie utrudnione.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz