Dostępność Ogrodu Botanicznego w Poznaniu dla osób niepełnosprawnych

Ogród Botaniczny w Poznaniu to dla mnie wyjątkowe miejsce na mapie stolicy Wielkopolski. Już jako dziecko uwielbiałem odwiedzać „botanik” i podziwiać znajdujące się w nim rośliny. Z lat dziecięcych pamiętam niepowtarzalny klimat tego parku i jakąś niewytłumaczalną magię tego miejsca, które co roku odwiedzaliśmy 1 maja. W miniony piątek odwiedziłem Ogród służbowo, po to by zbadać jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogród Botaniczny jest to nie tylko jeden z najpiękniejszych poznańskich parków. Miejsce to pełni również funkcję placówki naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W parku znajduje się olbrzymia kolekcja roślin. Składa się ona z około 7000 gatunków z niemal wszystkich stref klimatyczno -roślinnych naszej planety. Florę można oglądać w następujących działach: roślin ozdobnych, geograficznym, ekologicznym, systematycznym, biologii i zmienności roślin.

Poznański Ogród Botaniczny obejmuje powierzchnię wielkości 22 hektarów. Mimo wielkości miejsce to jest przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Alejki w parku pokryte są asfaltową nawierzchnią, która w wielu miejscach jest niestety bardzo mocno spękana. W kilku miejscach podłoże składa się z betonowych płyt lub ziemi. W dużej części „botaniku” powierzchnia jest niemal płaska. Niedostępne dla zwiedzających jest alpinarium, ze względu na swój kształt. W Ogrodzie Botanicznym znajduje się również piaskownica, niedostępna dla wózkowiczów. By się do niej dostać trzeba przejść po piasku, którego jest w jej otoczeniu bardzo dużo. W parku mieści się restauracja dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki podjazdowi. Na jej wschodniej stronie znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się wózkach inwalidzkich. By się do niej dostać należy pokonać nierówną nawierzchnię, złożoną z betonowych płytek. Na drodze do niej znajdują się również odpływy wody, na których umieszczono żelazne płyty, umożliwiające przejazd. W „botaniku” brak ułatwień dla osób niewidomych i niesłyszących.

W skali od 1 do 5 dostępność poznańskiego Ogrodu Botanicznego dla osób z niepełnosprawnościami oceniam na 4. Ocenę zaniżają brak udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz