Odpłatna i nieodpłatna działalność NGO

W poniedziałek, 22 listopada 2021 r. w godzinach od 16:00 do 20:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rawiczu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 odbędzie się spotkanie poświęcone działalności odpłatnej i nieodpłatnej organizacji pozarządowych.

Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Szyszka. Prelegent zaprezentuje trzy rodzaje działalności organizacji społecznych przewidziane przez polskie prawo – przedstawi działania odpłatne, nieodpłatne i gospodarcze. Nacisk zostanie położony na pierwsze z nich.  Jarosław Szyszka opowie o tym, jak rozpocząć ich prowadzenie oraz z jakimi obowiązkami się to wiąże.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. By zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić go i  przesłać na adres e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz