Dostępność Urzędu Miasta w Mosinie

Podczas moich wczorajszych odwiedzin w Mosinie zbadałem dostępność Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Urzędu Miejskiego w Mosinie znajduje się na Placu 20 października 1. W sąsiedztwie wejścia wydzielono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu głównym do placówki znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby te mogą swobodnie poruszać się jedynie po parterze budynku, gdyż w Urzędzie nie ma windy. Toaleta dla wózkowiczów znajduje się na parterze, tuż przy wejściu głównym do Urzędu. Jak dowiedziałem się od pracowników placówki  osoby niewidome i słabowidzące mogą wejść do Urzędu z psem asystującym i psem przewodnikiem. Urzędnicy poinformowali mnie również o tym, że w placówce dostępna jest pętla indukcyjna, a osoby głuche mogą skorzystać bezpłatnie z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Muszą jednak zgłosić to minimum trzy dni robocze przed wizytą w Urzędzie.

Dostępność Urzędu Miasta w Mosinie oceniam w skali od 1 do 5 na czwórkę. Ocenę zaniżam ze względu na brak windy oraz to, że w budynku nie ma napisów w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz