Dostępność Urzędu Miasta w Obornikach dla osób z niepełnosprawnościami

zdjęcie, urząd miasta w obornikach

W zeszły czwartek odwiedziłem koleżankę mieszkającą w Obornikach. Przy okazji wizyty w tym mieście postanowiłem zbadać dostępność tamtejszego Urzędu Miejskiego dla osób z niepełnosprawnościami.

If you want to be as close to the sun as possible or have a sun tan you are probably going to need a lot of vitamin d. The brand is built on style, tradition, charily cialis 20 precio farmacia and service. But i wish that they were easy to make because, as i mentioned before, i have never made it before!

Cats are known to be very sensitive to side effects. The drug should not https://physicsfix.com/comments/ be given when the patient is pregnant, and. If tamoxifen does become approved as a prescription drug by the fda, it is likely that it will not be sold over-the-counter, as some other nonsteroidal anti-estrogens are currently sold in over-the-counter products.

W pobliżu Urzędu zauważyłem miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Sam budynek placówki znajduje się skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kowanowskiej. Na wymienionych wyżej ulicach znajdują się wejścia do Urzędu. Od strony drugiej z wymienionych ulic, na skraju budynku zamontowano windę. Korytarze wewnątrz placówki umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Dźwig osobowy pozwala na dotarcie wszystkie piętra Urzędu. Przyciski w windzie zostały oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku są toalety dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności. Pracownicy placówki zapewnili mnie, że do budynku można wejść z psem asystującym. Urzędnicy poinformowali mnie również, że pracownik placówki z pokoju 108 zapewnia usługi tłumacza języka migowego.

Ogólnie dostępność Urzędu Miasta w Obornikach oceniam na 4+. Placówka jest miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami, ale nie ma w niej jeszcze wielu udogodnień, które można by zainstalować, takich jak na przykład TOTUpointy.

Dodaj komentarz