CzekoSprawni niepełnosprawni w Wedlu

CzekoSprawni – to nowy pomysł firmy Wedel, którego realizacja ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w przedsiębiorstwie.

Jest to element strategii społecznej odpowiedzialności, którą marka wdrażała już dłuższy czas. Jej hasło brzmi: „Z przyjemnością dla przyszłości”. Wedel chce być dojrzałym producentem oraz pracodawcą, stawiającym na inkluzję.

Podstawą programu CzekoSprawni jest tak istotna różnorodnoś, wartość przewodnia firmy. Społeczność Wedlowska stanowi bardzo kolorowy wachlarz różnic – począwszy od płci, wieku, stażu pracy. Niepełnosprawność jest częścią składową i dowodem na to, że można być równym w tym urozmaiceniu, które dopełnia i zwiększa wagę firmy w świecie. Różny, znaczy tutaj równy.

Firma docenia potencjał i wkład pracowników z niepełnosprawnością w funkcjonowanie i rozwój swoich struktur. Zamierza zwiększać ich liczbę w zespole.

Wobec prawnych i organizacyjnych (BHP, prawo pracy itd.) wyzwań w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością Wedel będzie podejmować kroki, mające na celu ich niwelowanie oraz wzrost dostępności pracy dla tej grupy społecznej w swoich szeregach.

W przypadku pracowników odpowiadających za sprawy administracyjne, osoby z niepełnosprawnościami wykonują powierzone im zadania w dużej mierze zdalnie.

Jeżeli mowa natomiast o stanowiskach produkcyjnych, identyfikowane są określone obszary i linie produkcyjne. Prowadzone są również wewnętrzne szkolenia dla kadry menedżerskiej.

Uruchomienie programu CzekoSprawni wsparły niemal 12-miesięczne przygotowania, podczas których stworzono między innymi materiały edukacyjne oraz cały proces wdrożenia osób z niepełnosprawnościami do organizacji, a także plan szkoleń kadry menedżerskiej i współpracowników osób z niepełnosprawnością.

Wszystko na podstawie wniosków z programu pilotażowego (zrealizowanego jako pierwszy etap projektu).

Nad postępami w programie czuwają dedykowani pracownicy działu HR ze wsparciem wielofunkcyjnego zespołu, składającego się z przedstawicieli istotnych obszarów w organizacji. Wnoszą oni swoją perspektywę i wynajdują rozwiązania.

W ramach projektu utworzono też nowe stanowisko – Specjalista Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, którego reprezentantka bierze udział w rekrutowaniu osób z niepełnosprawnościami.

Odpowiada ona także za udzielanie tym pracownikom wsparcia podczas całego procesu wdrożenia do pracy i funkcjonowania w organizacji.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz