Przejdź do treści

Dysfagia, trawienie a jakość życia u dzieci z niepełnosprawnością

Plakat promujący szkolenie zatytułowane Dysfagia, trawienie a jakość życia u dzieci z niepełnosprawnością: wskazówki dla logopedów

W środę, 12 stycznia 2022 r. w godzinach od 18:00 do 21:00 NDON Cognitus zaprasza na szkolenie on-line zatytułowane „Dysfagia, trawienie a jakość życia u dzieci z niepełnosprawnością: wskazówki dla logopedów”.

U osób mających różne rodzaje niepełnosprawności i choroby często występują problemy ze spożywaniem jedzenia i połykaniem. Z reguły są to poważne ograniczenia powodujące obciążenia w codziennym życiu osób dotkniętych chorobą, jak i ich rodziców i opiekunów. Na szkoleniu zostanie zaprezentowana podstawowa wiedza dotycząca treści diagnostyki dysfagii, pozycjonowania ciała, korzystania ze środków pomocy podczas jedzenia oraz diety dostosowanej do zaburzeń połykania. Omówione zostaną również zaburzenia funkcji jelitowych, które stanowią wyzwanie w holistycznej opiece nad pacjentem. Osoba prowadząca zajęcia przedstawi również elementarne informacje medyczne o trawieniu i wydalaniu u dzieci z głęboką niepełnosprawnością oraz medyczne i terapeutyczne możliwości zarządzania nimi.

Cena: 390 zł

Dodaj komentarz