Wolontariat do Poznania – koniec okresu realizacji projektów

Zdjęcie, zespół ratownictwa medycznego w akcji

Kilka dni temu organizacje pozarządowe zakończyły realizację projektów finansowanych przez Miasto Poznań w ramach konkursu „Wolontariat do Poznania”.

Konkursu regrantingowy został zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. Operator zapewnił sprawną realizację przedsięwzięcia, począwszy od naboru wniosków, poprzez rozdział środków, nadzór nad projektami i przygotowanie sprawozdawań z ich wykonania.

Do konkursu zgłoszono inicjatywy 38 organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Zaproponowały one działania wolontariackie i inicjatywy odbywające się w ramach pomocy sąsiedzkiej. 25 projektów uzyskało rekomendację do dalszej realizacji.

Charakter i oddziaływanie zwycięskich przedsięwzięć były bardzo różnorodne. Zadania polegały na wsparciu osób z niepełnosprawnościami, udzielaniu pierwszej pomocy, aktywizowania osób w wieku 60+, budowania zainteresowania wolontariatem wśród młodzieży, upiększania wspólnej przestrzeni czy też pomocy zwierzętom.

Szczegółowe opisy zadań można przeczytać na specjalnie przygotowanej stronie o adresie: www.wolontariat.poznan.pl.

Dodaj komentarz