Przejdź do treści

Mamy to! Powstał pierwszy w Polsce podcast w PJM!

Już jest! Zrealizowano bardzo pomysłowe przedsięwzięcie, skierowane nie tylko do osób niesłyszących, ale po prostu wszystkich, których ciekawi ta tematyka. O czym mowa?

Powstał właśnie pierwszy w naszym kraju podcast w Polskim Języku Migowym. Nosi on nazwę „Migowy alfabet” i jest emitowany w każdą środę o godz. 17:00 na platformie YouTube.

Przed ekrany zapraszają prowadzący: Weronika Szymańska-Gątarek, doktorantka, tłumaczka PJM, influencerka oraz Marek Ł. Śmietana, lektor PJM.

Pomysł wyszedł od prof. Jadwigi Linde-Usienkiewicz, która współpracowała z młodymi, znającymi język migowy na Uniwersytecie Warszawskim.

Przed kamerą wystąpią g/Głusi, jak również słyszący, którzy biegle władają Polskim Językiem Migowym. Widzowie będą mieli więc wgląd w środowisko osób g/Głuchych, bo kto lepiej zna realia osób niesłyszących niż sami zainteresowani?

W podcaście opowiadałam na przykład o tym, jak uczę studentów w oparciu o żywą praktykę, pokazując jak wygląda prawdziwe życie Głuchych, a nie tylko poprzez przekazywanie w kółko jedynie suchej teorii – powiedziała Małgorzata Talipska w rozmowie z Klaudią Nawrocką-Pawlik„Co słychać?”.

Śledzący historie uczestników podcastu będą mogli dowiedzieć się również, dlaczego słyszący uczą się języka migowego, jak i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy każdy g/Głuchy zna Polski Język Migowy?

Podcast dedykowany jest wszystkim, również widzom, którzy np. nie znają polskiego języka migowego. Dostępne są bowiem napisy i dubbing.

Idea mogła zostać zrealizowana w ramach projektu „Czy Głusi muszą tak machać rękami: przecież zaraz kogoś uderzą!?”. Grant przyznano w ramach Programu „ Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, Działanie III.3.2 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego przez Uniwersytet Warszawski.

Pomysł jest niewątpliwie nowatorski, a stojąca za nim chęć zapoznania szerszego grona społecznego ze światem osób niesłyszących z pewnością ważna i potrzebna.

Żeby zrozumieć ich rzeczywistość nie wystarczy zatkać uszu. Spróbujmy wyobrazić sobie sytuację nagłego wybuchu paniki w tłumie ludzi, kiedy dzieje się coś niespodziewanego, robi zamieszanie.

Jak osoba g/Głucha odbierze komunikat czy instrukcję nadawaną np. z megafonu, przecież nie jest w stanie rozpoznać dźwięku alarmu?

A zatem, dostępny język to nie tylko sposób porozumiewania się, ale również informacje w sytuacjach kryzysowych. Na języku opiera się także kultura, świat rozrywki, filmy, piosenki. Wreszcie logos to nie tylko słowo, ale również rozum, pomost do refleksji. Kiedy ubożeje bogactwo językowe, ogranicza się także myślenie o rzeczywistości.

Język Migowy jest systemem znaków, który otwiera społeczności g/Głuchych łączność z wieloma aspektami świata opartego na komunikacji. Dostępne filmy, kultura, edukacja i wreszcie… rozrywka to stały element życia i drobnych przyjemności.

Dobrze, że powstał ten podcast. Być może wiele osób będzie w stanie wejść do świata niesłyszących i zrozumie, jak ważna jest kwestia dostępności.

Opisywane wyżej zagadnienie dostępności, jak dla mnie, w dzisiejszych czasach, przywołuje trzy hasła, które na zawsze powinny kojarzyć się wzajemnie, stając wręcz synonimami. Te hasła to: Dostępność=wolność=wyobraźnia.

Linki do odcinków podcastu, które już można obejrzeć:

Dodaj komentarz