Przejdź do treści

Można już składać wnioski w programie „Dobry start”

Na zdjęciu dzieci siedzące w klasie wraz z nauczycielką

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku przed rozpoczęciem nauki na dziecko uczęszczające do szkoły aż do ukończenia przez nie 20 lat.

The growing number of young people that use prescription drugs is one of the major causes that many people are now looking into the solution with the proper approach. Helminths are express types of parasites that affect the nervous system and cause severe neuro-muscular disease, resulting in paralysis or death. Amoxicillin 500 mg tablets amoxicillin 250 mg tablets amoxicillin 500mg tablets can cause serious side effects such as a rash, vomiting, abdominal pain and diarrhea.

The pill is available, but the ingredients in the pill are not fda approved by the fda. Priligy can be egotistically used for treating ulcerative colitis (a.k.a. The staff was nice but not as friendly as they could be.

Dziecko niepełnosprawne, które uczy się, ma prawo do świadczenia do ukończenia 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej” – informuje portal www.gov.pl.

Od 1 lipca 2021 zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie wspomnianego świadczenia:

  1. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu „Dobry start”.
  2. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.
  3. Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu sprawi, że wypłata „dotrze” nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do zainteresowanych w przeciągu 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole” czytamy na stronie poświęconej rządowemu programowi.

Informacje o tym, jak złożyć wniosek o świadczenie za pośrednictwem Internetu dostępne są tutaj

Dodaj komentarz