Na co dzień wspomagasz się technologią? Wypełnij ankietę PFRON!

Na zdjęciu ankieta, a obok pióro

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do uczestnictwa w badaniu, którego zadaniem jest wskazanie najbardziej niezbędnych technologii,wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Badanie jest skierowane do ludzi o ograniczonej sprawności oraz ich opiekunów, którzy mogą za jego pośrednictwem zwrócić uwagę na własne potrzeby.

Wyniki zostaną wykorzystane przy rozwijaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych metod wspierających codzienne życie tej społeczności.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a dane zbierane w trakcie badania będą niejawne.

Poszczególne kwestionariusze nie będą upubliczniane indywidualnie, ale w formie zebranych odpowiedzi i wyników, zbiorczych zestawień statystycznych.

Kwestionariusz składa się z krótkich pytań, a jego wypełnienie zajmuje około kwadransa. Jeżeli nie możesz sam wypełnić ankiety,poproś o pomoc opiekuna lub asystenta.

Kwestionariusz dostępny jest tutaj.

Dodaj komentarz